Beantwoord onderstaande vraag?
Voor elke vraag geldt dat het antwoord alleen telt als het tussen de === staat.
alles daarbuiten telt niet mee in de vraag.
==========================================

Hoeveel is 1+2+3+4+5+6+7+8+9?
==========================================
(antwoord in cijfers... bijvoorbeeld: 5)


Antwoord hier: