Beantwoord onderstaande vraag?
Voor elke vraag geldt dat het antwoord alleen telt als het tussen de === staat.
alles daarbuiten telt niet mee in de vraag.
==========================================

Hoofdstad van Drente is
===========================
Naam begind met hoofdletter


Antwoord hier: